Obchodní podmínky

Úvod Dodání zbožíObchodní podmínky

 

Následující obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.botyprotebe.cz, jehož provozovatelem je:


Jana Šulíková

Dobrá 131, 739 51
IČ: 68168781
DIČ: CZ6353261750

Č.ú. 19-3760810237/0100

Fakturační adresa: Jana Šulíková, Dobrá 131, 739 51
Provozovna: Dobrá 131 u Frýdku-Místku, 73951


Vymezení pojmů

Kupující (spotřebitel) – Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.


Prodávající (dodavatel) – Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


Kupní smlouva – Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky ze strany zákazníka, čímž vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy (odesláním objednávky) se kupující zavazuje řídit se těmito obchodními podmínkami.

 

Způsob objednání zboží

Zboží zobrazené na e-shopu botyprotebe.cz je možné objednávat pouze prostřednictvím objednávkového formuláře tamtéž. V individuálních případech je možné požádat o vytvoření objednávky telefonicky či mailem.

 

Přijetí a vyřízení objednávky

Každá objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu botyprotebe.cz je závazná a o jejím potvrzení ze strany prodávajícího je zákazník informován e-mailem. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly přijaty. Pokud například o jeden konkrétní výrobek vyjádří objednávkou zájem  více kupujících, avšak počet těchto výrobků na skladě není dostatečný k pokrytí poptávky všech, vyřízeny budou pouze ty objednávky jejichž pokrytí umožňuje skladová zásoba prodávajícího. Objednávky budou v tomto případě vyřízeny v chronologickém pořadí. Ostatním kupujícím bude oznámeno, že zboží již není na skladě a bude dojednán individuální postup (zrušení objednávky, sleva či změna objednaného zboží). Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

Platební podmínky a doprava zboží

Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu zboží v takové ceně, která byla aktuální u tohoto výrobku v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím, k této ceně je dále přičteno poštovné. Ceny uvedené u zboží jsou platné po dobu, kdy jsou takto zobrazeny v e-shopu. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Zboží zákazníkovi doručujeme prostřednictvím České pošty. Zákazník má možnost zvolit, zda si přeje:

  • zaslat zboží na dobírku a zaplatit cenu objednávky při převzetí zboží. 
  • zaplatit cenu objednávky předem na účet. 
  • vyzvednout si zboží na provozovně.

Zásilky jsou zpravidla doručovány následující pracovní den po dni expedice zboží (D+1). Případné zpoždění na straně přepravce však bohužel nejsme schopni ovlivnit. Pokud není z technických nebo jiných důvodů možné z naší strany tento termín splnit, je o tom zákazník emailem nebo telefonicky informován. Kupující je povinen zboží převzít, zaplatit a co nejdříve překontrolovat, zda je dodané zboží v bezvadném stavu. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s občanským zákoníkem právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve výše zmíněné 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, číslo objednávky a bankovní spojení pro vrácení uhrazené částky. V další 14 denní lhůtě od odstoupení od kupní smlouvy (doručení e-mailu či dopisu s odstoupením) je pak kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Kupujícímu bude následně do 3 pracovních dnů ode dne doručení vráceného zboží na adresu provozovny prodávajícího. Navrácena celá fakturovaná částka. Náklady spojené s návratem zboží na adresu provozovny prodávajícího hradí kupující sám. Vrácené zboží musí být nepoškozené, nesmí jevit známky používání. V případě, že zboží bylo používáno, vyhrazuje si prodávající právo snížit vracenou částku o hodnotu, kterou zboží použitím ztratilo. Poškozen nesmí být ani originální obal (krabice). Pokud se rozhodnete pro odstoupení od kupní smlouvy, postupujte prosím následovně:


  • Uložte zboží (všechny jeho části) do původního obalu a to včetně veškeré dokumentace – nezapomeňte přiložit originální doklad o koupi (faktura), záruční list a případně další dokumenty.


  • Původní obal (krabice) musí být nepoškozený a chráněný proti poškození či popsání. Není možné krabici pouze oblepit lepící páskou či obvázat provázkem. Přímo na krabici nesmí být ani nic napsáno - např. adresa odesílatele a adresáta). Krabice musí být zabalena do fólie, papíru či jiného vhodného obalu, aby bylo zajištěno, že zboží bude možné dále nabízet dalším zákazníkům - tzn. musí mít nepoškozenou originální krabici. Pokud bude zboží vráceno v poničené, potrhané, polepené či popsané krabici, bude zákazníkovi z vracené částky za toto zboží odečten poplatek 50 Kč sloužící k zajištění nového adekvátního obalu a štítků k polepení tohoto obalu.

Do balíku s vráceným zbožím prosím přiložte dopis v následujícím znění: "Přeji si odstoupit od smlouvy č. ... (číslo objednávky) ze dne ... (datum objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu …/na číslo účtu …."  Připojte datum a svůj podpis. Alternativně nám můžete na adresu botyprotebe@gmail.com odeslat e-mail ve stejném znění.

Balík označte nápisem „Vrácené zboží“ a odešlete jej, ne na dobírku - takový balík nebude vůbec převzat.

Aby bylo odstoupení od kupní smlouvy účinné, musí být zboží vráceno ve lhůtě 14 dnů (určující je datum na razítku České pošty) ode dne doručení zboží kupujícímu a musí obsahovat všechny výše zmíněné náležitosti. Nezapomeňte prosím na přiložení dopisu (případně zaslání emailu) vyjadřujícího Vaši vůli odstoupit od kupní smlouvy. Pokud dopis (email) nebude odeslán taktéž ve lhůtě 14 dnů, nemůže být odstoupení od kupní smlouvy považováno za platné.

 

Výměna zboží

Pokud kupující po doručení zboží zjistí, že zakoupená velikost, barva, model mu nevyhovuje, odešlete nepoužité zboží zpět do 14 pracovních dnů ode dne obdržení zásilky na adresu kamenné prodejny. Za zboží které zákazník vrací je vystavován dobropis, na základě čeho jsou vráceny finanční prostředky. Pokud má zákazník zájem o jiný rozměr nebo model, prosíme o vytvoření nové objednávky, kterou musí zákazník uhradit. To je totiž jediný možný způsob.

 

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy a zasílání obchodních sdělení. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

 

Reklamace

Postup při reklamaci se řídí dle Reklamačního řádu, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

 

Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Copyright 2016 - 2024 © botyprotebe.cz